KLINDT INDUSTRIUDVIKLING

eksekvering ... eksekvering ... eksekvering

Hver dag kræver initiativ

Efter afslutning af mit civilingeniør studie på DTU var jeg i en kort årrække beskæftiget med produktudvikling. Med afslutningen af HD i afsætning, orienterede jeg mig mere mod salg, marketing og forretningsudvikling, spændende fra salgschef, eksportdirektør til adm. direktør. Brancherne har været bredt repræsenteret inden for industrien (BtB) og geografisk har mit virke været såvel i Danmark som i udlandet. Blandt andet har jeg været udstationeret i Australien, Tyskland og Østrig. Siden 1998 har jeg haft mit eget konsulentselskab, hvor opgaverne har udviklet sig fra projektopgaver til længerevarende ledelsesopgaver (interim), investering, bestyrelsesposter og virksomhedsformidling.

I udførelsen af mine opgaver, arbejder jeg struktureret, målrettet og involverende. Jeg er drevet af aktiviteter og fokuserer på at sikre aktiviteter mod fælles mål. Jeg har stor kulturel og menneskelig forståelse og anvender dette i en lyttende, uformel men handlekraftig ledelsesstil. Jeg søger indflydelse ved en inspirerende, analytisk og troværdig adfærd som chef og sparringspartner.

Company Gallery 01
Company Gallery 04
Company Gallery 02

Kontakt mig for et opkald